J.Z. Kannegieter - Het ontstaan van de Amsterdamse Jordaan

Amsterdam

Inhoudsopgave

Verantwoording
Het manuscript
Verwijzingen naar het manuscript
Afkortingen van bronnen gebruikt in de noten
Kwijtscheldingen
Andere toevoegingen
Nieuwe literatuur
Plattegronden van Amsterdam
Biografie van J.Z. Kannegieter (1892-1979)
Publicaties van J.Z. Kannegieter
Eerste deel: Het Jordaangebied tot ca. 1625
Inleiding De paden ten Westen van Amsterdam vóór de vergroting van 1612
Hoofdstuk I De Braak en omgeving (Palmgracht e.o.)
Hoofdstuk II Het Ouwe Franssenpadt (Willemsstraat)
Hoofdstuk III Het Vrijdoms- of Heerepadt (Willemsstraat ZZ, Goudsbloemstraat NZ)
Hoofdstuk IV De Weeslanden (Westerstraat)
Hoofdstuk VII Het Tuynpadt (Tuinstraat, Egelantiersstraat)
Hoofdstuk VIII Het Cruyspadt (Egelantiersstraat, Egelantiersgracht)
Hoofdstuk IX Het Laeckenpadt en het Lys Amenlandt  (Egelantiersgracht)
Hoofdstuk X Het Lynbaenspadt (Ten zuiden van de Herenstraat naar Kostverlorenvaart)
Hoofdstuk XI Deser stede landt (Bloemgracht naar Kostverlorenvaart)
Hoofdstuk XII Het Corsgenspadt (Bloemgracht ZZ, Bloemstraat)
Hoofdstuk XIII Het Pannebackerspadt en het Leprozenland (Bloemstraat ZZ, Rozengracht NZ)
Hoofdstuk XIV Het Pannebackerspadt en deser stede lant of weer van het Barberenconvent (Rozengracht)
Hoofdstuk XV Het Plempenpadt (Rozengracht ZZ, Rozenstraat NZ)
Hoofdstuk XVI Het Pottebackerspadt (Rozenstraat)
Hoofdstuk XVII Het Weespadt (Rozenstraat, Laurierstraat)
Hoofdstuk XVIII Het Schouten- of Lijnbaenspadt (Laurierstraat, Lauriergracht NZ)
Hoofdstuk XIX Het Jan Hanssenpadt (Laurierstraat ZZ, Lauriergracht NZ)
Hoofdstuk XX Het Caetsbaenpadt (Lauriergracht ZZ, Elandsstraat NZ)
Hoofdstuk XXI Het Margrietenpadt ( Elandsstraat ZZ, Elandsgracht NZ)
Hoofdstuk XXII Het Appelmanspadt (Elandsgracht NZ)
Hoofdstuk XXIII Het Pompeuspadt (Elandsgracht)
Hoofdstuk XXIV Het lant der Gasthuysen (Elandsgracht ZZ, Oude Looiersstraat NZ)
Hoofdstuk XXV Het land van de Huysarmen der nieuwe zijde (Oude Looiersstraat ZZ)
Hoofdstuk XXVI Het Schellingerwouwerweer of Nieuwe Raempadt (Looiersgracht ZZ)
Hoofdstuk XXVII Het Brabantsch padt (Passeerdersstraat ZZ, Passeerdersgracht)
Hoofdstuk XXVIII Deser stede lant, genaemt de blaeuwe sock (Passeerdersgracht NZ)
Hoofdstuk XXIX Der Gasthuysen laechlant (Raamstraat NZ)
Tweede deel: Lijsten van straten, grachten, huizen en bruggen, en overzichtsartikelen
Hoofdstuk I De stadsvergroting van 1609-1614
Hoofdstuk II Verdere bebouwing van het nieuwe werk
Hoofdstuk III De namen der straten, grachten en bruggen
Hoofdstuk IV Lijst van straat- en grachtennamen op het nieuwe werk
Hoofdstuk V Lijst van bruggennamen op het nieuwe werk
Hoofdstuk VI Algemeen aspect van het nieuwe werk. De grachten, de straten, de huizen
Hoofdstuk VII Lijst van huisnamen op het nieuwe werk
Hoofdstuk VIII Lijst van gangnamen op het nieuwe werk