J.Z. Kannegieter - Het ontstaan van de Amsterdamse Jordaan

Amsterdam

Biografie van J.Z. Kannegieter (1892-1979)

Jan Zacharias Kannegieter was schrijver en onderwijzer. En Amsterdam was zijn werkterrein. Vele artikelen van zijn hand verschenen tussen 1925 en 1978 over personen, topografie, families, literatuur in historische tijdschriften als Maandblad Amstelodamum, het Tijdschrift voor Geschiedenis en Oud-Holland. Zijn interesse in de Jordaan moet gewekt zijn door zijn eerste school op het Karthuizer Kerkhof tijdens de Eerste Wereldoorlog. Naast zijn onderwijzerschap studeerde hij M.O. Geschiedenis en begon hij zijn publicatiereeks die zich concentreerde op 16e-18e eeuw. Na zijn onderzoek naar de Amsterdamse Jordaan verdiepte hij zich in de geschiedenis van de Quakers in Amsterdam, waarover hij in 1971 een grote studie uitbracht. 

Hij behoorde tot een lichting van historici die nauwelijks meer bestaat: naast zijn werk deed hij diepgravend archiefonderzoek met een grote feitelijke inslag en bracht hij vele publicaties tot stand. 

.