J.Z. Kannegieter - Het ontstaan van de Amsterdamse Jordaan

Amsterdam

Publicaties van J.Z. Kannegieter

De lijst is samengesteld door Mieke Krijger en beperkt zich grotendeels tot artikelen over de Jordaan. Een volledige lijst van zijn publicaties is zeer lang.

Enkele artikelen zijn gebaseerd op dezelfde onderzoeksresultaten als die in het manuscript.

Het blad Amstelodamum kan online geraadpleegd worden. MB = Maandblad; JB = Jaarboek.

Vet = ‘Aanbevolen literatuur', door Kannegieter samengestelde lijst in zijn manuscript.

Kannegieter, J.Z.: ‘Het huis van Hercules Segers op de Lindengracht in Amsterdam'. In: Oud-Holland 1942, blz 150. Overgenomen in de bundel: Kannegieter: Historische Studiën en schetsen. Amsterdam 1946, blz. 22

Kannegieter, J.Z. ‘Naschrift bij: Ten derde male het ontstaan van den naam Jordaan'. In: Amstelodamum, 1942, MB. 29, p. 114-116.

Kannegieter, J.Z. ‘Naar aanleiding van het verzoek betreffende de "Jordaan". In: Amstelodamum, 1942, MB. 29, p. 188.

Kannegieter, J.Z.: ‘Gangen en sloppen'. In: A.E. d'Ailly: Amsterdam in zeven eeuwen. Deel VI, 1944, p. 69-79.

Kannegieter, J.Z. ‘Volkshuisvesting te Amsterdam in de zeventiende eeuw'. In: Amstelodamum, 1946, MB. 33, p. 83-84.

Kannegieter, J.Z. ‘De namen van twee Jordaanbruggen'. In: Amstelodamum, 1958, JB. 45, p. 175-178.

Kannegieter, J.Z. : De Amsterdamse Jordaan. Een onderzoek naar de oorsprong van de naam. Gemeentelijke commissie Heemkennis. Amsterdam 1959.

Kannegieter, J.Z.: ‘Amsterdam en de opstand tegen Spanje'. In: Ons Amsterdam, jrg. 11, 1959, p. 34-42 en p. 86-96.

Kannegieter, J.Z.: ‘Het Sint Andrieshofje'. In: Ons Amsterdam,  1959, p. 372.

Kannegieter, J.Z.: 'Het hofje "De hoeksteen" en een onbekende Doopsgezinde kerk te Amsterdam' . In: Amstelodamum, 1961, MB 48, p. 104.

Kannegieter, J.Z.: ‘De Raadhuisstraat'. In: Amstelodamum, 1962, MB. 49, p. 186-191.

Kannegieter, J.Z.: ‘De Bloemstraat en haar zijstraten 1613-1625'. In: Amstelodamum, 1962, JB. 54, p. 82-105.

Kannegieter, J.Z.: ‘De namen der straten en grachten in de Jordaan'. In: Ons Amsterdam, 1962, p. 5-13 en 39-45.

Kannegieter, J.Z.: ‘Wie was de bouwmeester van de Noorderkerk?'. In: Oud-Holland, 1962, jrg. 77, no. 3-4.

Kannegieter, J.Z.: ‘De Elandsstraat in haar eerste stadium. Grepen uit de geschiedenis van de vroegere Amsterdamse zeemleerindustrie'. In: Amstelodamum, 1963, JB. 55, p. 77-105.

Kannegieter, J.Z.: De "Jan-met-de-Locken-brug". In: Amstelodamum, 1964, MB 51, p. 93-94

Kannegieter, J.Z.: ‘Naamgeving van straten en grachten in de zeventiende eeuw: de Spiegelgracht'. In: Amstelodamum, 1964, MB. 51, p. 184-191.

Kannegieter, J.Z.: ‘Pest te Amsterdam in 1602 en enkele aantekeningen over daarop volgende epidemieën'. In: Amstelodamum, 1964, MB. 51, p. 197-205, 221-225.

Kannegieter, J.Z.: ‘Uit de wordingsgeschiedenis van de Leidsegracht en haar naaste omgeving'. In: Amstelodamum, 1965, MB. 57, p. 48-69.

Kannegieter, J.Z.: ‘De oorspronkelijke functies van de Amsterdamse grachten'. In: Amstelodamum, 1965, MB. 52, p. 25-33.

Kannegieter, J.Z.: ‘Stoepen en stoepjes'. In: Amstelodamum, 1967, MB. 54, p. 1-8.

Kannegieter, J.Z.: ‘Burgemeester Hendrick Dircksz en zijn familiekring'. In: Amstelodamum, 1967, MB 54, p. 104 - 111.  (o.a. over Jan Hanzenpad en de persoon Jan Hanzen).

Kannegieter, J.Z.: ‘Bredero in dienst bij een belastingpachter'. In: Amstelodamum, 1968, MB. 55, p. 184-186.

Kannegieter, J.Z.: ‘Het wonder van het Prinseneiland'. In: Amstelodamum, 1968, MB. 55, p. 193-198.

Kannegieter, J.Z.: Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam. 1656 tot begin negentiende eeuw. Scheltema & Holkema. Amsterdam/ Haarlem, 1971.

Kannegieter, J.Z.: ‘Hevige sterfte in Amsterdam in 1727'. In: Amstelodamum, 1972, MB. 59, p. 49-56.

Kannegieter, J.Z.: ‘Het Lindenhofje'. In: Amstelodamum, 1972, MB. 59, p. 81-118.

Verder vermeldt Kannegieter als literatuur:

Jansen, L. De derde vergroting van Amsterdam. Amstelodamum, 1960, JB 52, p. 42-89.