J.Z. Kannegieter - Het ontstaan van de Amsterdamse Jordaan

Amsterdam

Tweede deel: Lijsten van straten, grachten, huizen en bruggen, en overzichtsartikelen