Stedelijke groei van Amsterdam in de 19e eeuw

Naar thema's

Hoe groeide Amsterdam in de 19e en 20e eeuw? Hoe verging het met de bouw van woningen, winkels en bedrijven in de industriële tijd? Wat was de rol van de immigratie?

govert flinck straat

De groei van de stad in de 19e eeuw startte in de jaren 1860. Binnen de oude stadsgrenzen was toen nog ruimte voor woningbouw. De omwalling was veel eerder afgebroken. Op die Schans ging gebouwd worden. Maar ook in de stadsgebieden buiten de Schans: de wijken die we later zullen kennen als de Pijp, de Dapperbuurt, de Kinkerbuurt en de Staatsliedenbuurt. Die gebieden waren echter niet onbewoond of onbebouwd. Vooral in het westen en zuiden was daar industriële activiteit: molens, houtzagerijen, fabrieken, tuinderijen.

Bouwhausses

Kijk eens naar de grafiek hieronder. Hij geeft de groei van het aantal woningen (voornamelijk), gebouwen en winkels weer. In de tweede helft van de jaren '70 begint het echt. Dan worden ook de eerste woningen in de Pijp gebouwd. Omstreeks 1881 is het toppunt en in de eerste helft van jaren negentig is het weer raak. De grafiek maakt geen onderscheid tussen nieuwbouw en vernieuwbouw, maar 70% of meer betreft nieuwe percelen.
Bron: Vergunningen per buurt

> Migratie en groei

Laatst gewijzigd: 19-04-2024