Straten in Marnixstraat en -kade tusschen Haarlemmerplein en Raampoort

Aantal: 11 
Straat
Gietersstraat
Marnixdwarsstraat
Marnixkade
Marnixplantsoen
Marnixplein
Marnixstraat
Nieuwe Egelantiersstraat
Nieuwe Gietersstraat
Nieuwe Tuinstraat
Nieuwe Willemsstraat
Westerkade
Buurten
MM2 NN2 OO2 PP3 QQ3 

Laatst gewijzigd: 25-07-2024