Nieuw toegevoegd

Cholera epidemie 1859 Webpagina. 22-01-2017

Staat der 164 bekende cholera-gevallen, voorgekomen te Amsterdam in 1859 Tabel 19-11-2016

Groei van de stad: immigranten Webpagina. 02-05-2016

Staat VIII Aanwijzing der Belastingschuldigen naar klassen en buurten 1877/1878 Tabel 16-03-2016

Staat aanduidende de gewone en tijdelijke woonplaats der bevolking in de verschillende buurten aanwezig, benevens hare geboorte en sterfte in den jare 1852 Tabel 16-03-2016

Bevolking en sterfte per buurt in 1865 Tabel 08-03-2016

STAAT aangevende de sterfte naar buurt en naar den leeftijd in 1865 Tabel 08-03-2016

Staat Aanwijzende de sterfte aan cholera in elke buurt in verhouding tot de bevolking Tabel 08-03-2016

Hofjes Webpagina. 28-08-2015

Verdonk, G. Barentszstraat 40, Textiel 1979 Foto. Toegevoegd: 10-12-2014

Volgende pagina

Laatst gewijzigd: 23-12-2012