Kaarten van Amsterdam

  • Kaartsoort: plattegrond
    Beschrijving: Een vogelvlucht kaart.
    Auteur: Pieter Bast
    Uitgever:
    Bron: prive
    D'Ailly nr: 84
    Jaar:
    Amstelredam 1597
    Amstelredam 1597
  • Kaartsoort: plattegrond
    Beschrijving: Een vogelvlucht kaart die de Derde uitleg van de stad met Grachtengordel, de Jordaan en Westelijke Eilanden toont.
    Auteur: Balthasar Florisz. van Berckenrode
    Uitgever:
    Bron: prive
    D'Ailly nr: 143
    Jaar:
    Amstelredamum Emporium Hollandiae 1647
    Amstelredamum Emporium Hollandiae 1647
  • Kaartsoort: buurtindeling, plattegrond
    Beschrijving: Verdeeld in de wijken der huiszittenarmen aan de Oude en Nieuwe Zijde, naar welke wijken de telling van het volk, in de maand October 1795, geschied is
    Auteur: C. van Baarsel
    Uitgever: Mortier Covens en zoon
    Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
    D'Ailly nr: 336
    Jaar:
    Nieuwe plattegrond der stad Amsteldam 1796
    Nieuwe plattegrond der stad Amsteldam 1796
  • Kaartsoort: kadasterkaart
    Beschrijving: gelegen in de provincie Noord-Holland volgens de perceelsgewijze plans voor het kadaster van die gemeente opgemaakt in den jare 1820, op last van den heer I.W. Dedel, Directeur Generaal der Directe Belastingen en Posterijen ...
    Auteur: S.P. van Diggelen
    Uitgever: Gemeente Secretarie
    Bron: www.dewoonomgeving.nl
    D'Ailly nr: 379 II
    Jaar:
    Kaart van de gemeente van Amsterdam 1820
    Kaart van de gemeente van Amsterdam 1820
  • Kaartsoort: plattegrond
    Beschrijving: waarop zijn gebragt alle de voorgevallen veranderingen; benevens de uitgevoerde kapitale werken van afsluiting der haven door eenen dijk met sluizen voorzien. Bevat de 60 burgerwijken van de stad.
    Auteur: D. Veelwaard Jr.
    Uitgever: Mortier, Covens en zoon
    Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
    D'Ailly nr: 390
    Jaar:
    Nieuwe kaart der stad Amsterdam 1829
    Nieuwe kaart der stad Amsterdam 1829
  • Kaartsoort: plattegrond
    Beschrijving: De kaart is waarschijnlijk gemaakt voor de gemeente. Hij bevat vele markeringen van gemeentelijke instellingen, zoals scholen, politiebureaus, brievenbussen en kantoren van de accijnzen.
    Auteur: D. Veelwaard Jr.
    Uitgever: Mortier, Covens en zoon
    Bron: Eigen collectie
    D'Ailly nr: 396
    Jaar:
    Plattegrond der stad Amsterdam 1832
    Plattegrond der stad Amsterdam 1832
  • Kaartsoort: plattegrond
    Beschrijving: zamengesteld en met goedkeuring van heeren burgemeester en wethouderen aan hun edel achtbare opgedragen door H.P. Eskes, geemploijeerde bij de Stads Publieke Werken
    Auteur: D. Veelwaard Jr.
    Uitgever: Mortier, Covens en zoon
    Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
    D'Ailly nr: 435
    Jaar:
    Plattegrond der stad Amsterdam 1842
    Plattegrond der stad Amsterdam 1842
  • Kaartsoort: buurtindeling
    Beschrijving: De buurtindeling zoals die voor het Bevolkingsregister was opgezet.
    Auteur: Henk Laloli
    Uitgever:
    Bron: Bevolkingsregister
    D'Ailly nr:
    Jaar:
    Buurt- en wijkindeling in 1850
    Buurt- en wijkindeling in 1850
  • Kaartsoort: plattegrond
    Beschrijving: de gemeente no.1: Amsterdam en het Ommeland
    Auteur:
    Uitgever: Suringar
    Bron: Gemeente atlas Kuypers
    D'Ailly nr:
    Jaar:
    Amsterdam en ommeland 1866
    Amsterdam en ommeland 1866
  • Kaartsoort: plattegrond
    Beschrijving: kaart van de stad no.2
    Auteur:
    Uitgever: Suringar
    Bron: Gemeente atlas Kuypers
    D'Ailly nr: 495
    Jaar:
    Gemeente Amsterdam 1866
    Gemeente Amsterdam 1866
  • Kaartsoort: plattegrond,buurtindeling
    Beschrijving: benevens nieuw ontworpen straten enz. Bevat ook een buurtindeling in 50 buurten.
    Auteur: A. Braakensiek
    Uitgever: G.L. Funke
    Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
    D'Ailly nr: 529
    Jaar:
    Plattegrond van Amsterdam in 1875
    Plattegrond van Amsterdam in 1875
  • Kaartsoort: buurtindeling
    Beschrijving: Overzicht behorende bij de buurtatlas
    Auteur: J.C. Loman
    Uitgever:
    Bron: Atlas van de gemeente Amsterdam
    D'Ailly nr: 533 II
    Jaar:
    Buurtindeling Amsterdam 1876
    Buurtindeling Amsterdam 1876
  • Kaartsoort: buurtindeling, plattegrond
    Beschrijving:
    Auteur: A.J. Braakensiek, A.J. van der Stok Jr.
    Uitgever: Holkema
    Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
    D'Ailly nr: 565
    Jaar:
    Amsterdam in 1883
    Amsterdam in 1883
  • Kaartsoort: plattegrond
    Beschrijving: Grondgebied na de annexaties van 1896
    Auteur:
    Uitgever: Amsterdamsche Woningraad
    Bron: De verbetering der volkshuisvesting te Amsterdam, 1913
    D'Ailly nr:
    Jaar:
    Amsterdam na 1 mei 1896
    Amsterdam na 1 mei 1896
  • Kaartsoort: plattegrond
    Beschrijving: Grondgebied voor de annexaties van 1 mei 1896
    Auteur:
    Uitgever: Amsterdamsche Woningraad
    Bron: De verbetering der volkshuisvesting te Amsterdam, 1913
    D'Ailly nr:
    Jaar:
    Amsterdam voor 1 mei 1896
    Amsterdam voor 1 mei 1896
  • Kaartsoort: buurtindeling
    Beschrijving: Buurtindeling na de annexaties van 1 mei 1896 met de nieuwe buurt ONA. Grenzen daarvan bepaald met genoemde bron.
    Auteur: Henk Laloli
    Uitgever:
    Bron: Eigen kaart, Gebaseerd op Archief van het bevolkingsregister. Toegangsnummer 5007, inventarisnummer 308. Register van nummering der stad Amsterdam, 1901, Stadsarchief Amsterdam.
    D'Ailly nr:
    Jaar:
    Buurt- en wijkindeling in 1896
    Buurt- en wijkindeling in 1896
  • Kaartsoort: plattegrond
    Beschrijving: Stadsplattegrond voor algemeen gebruik met stratenindex. Deze scan is een uitsnede zonder straatnamen.
    Auteur: H.J. Scheltema
    Uitgever: Seyffardt
    Bron: Bijlage in Amstelodamum (1975). Origineel in Universiteitsbibliotheek Amsterdam
    D'Ailly nr: 635
    Jaar:
    Plattegrond der stad Amsterdam 1900
    Plattegrond der stad Amsterdam 1900
  • Kaartsoort: buurtindeling, plattegrond
    Beschrijving: De eerste indeling van Amsterdam in stadskwartieren
    Auteur:
    Uitgever: Gemeentelijk Bouw- en woningtoezicht
    Bron: Verslag van de woningtelling gehouden in maart 1909
    D'Ailly nr:
    Jaar:
    Amsterdam met indeeling in stadskwartieren 1909
    Amsterdam met indeeling in stadskwartieren 1909
  • Kaartsoort: buurtindeling, topografische kaart
    Beschrijving: Indeling in buurten
    Auteur:
    Uitgever: Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam
    Bron: Statistische Mededelingen van het Gemeentelijk Bureau van Statistiek; no. 89
    D'Ailly nr:
    Jaar:
    De buurten en stadskwartieren der gemeente 1930
    De buurten en stadskwartieren der gemeente 1930
  • Kaartsoort: plattegrond
    Beschrijving:
    Auteur:
    Uitgever: Kompas
    Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
    D'Ailly nr:
    Jaar:
    Kompas van Amsterdam 1940-1941
    Kompas van Amsterdam 1940-1941
  • Kaartsoort: buurtindeling
    Beschrijving: Indeling in buurtcombinaties na de wijzigingen van 1941.
    Auteur: Henk Laloli
    Uitgever:
    Bron: Enkele gegevens omtrent de bevolking van Amsterdam 1940-1941. Statistische mededeelingen; no. 119
    D'Ailly nr:
    Jaar:
    Buurtcombinaties in 1941
    Buurtcombinaties in 1941
  • Kaartsoort: buurtindeling, topografische kaart
    Beschrijving: Indeling in buurten en buurtcombinaties
    Auteur:
    Uitgever: Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam
    Bron: Enkele gegevens omtrent de bevolking van Amsterdam 1940-1941. Statistische mededeelingen; no. 119
    D'Ailly nr:
    Jaar:
    Buurtindeling Amsterdam in 1941
    Buurtindeling Amsterdam in 1941
  • Kaartsoort: buurtindeling
    Beschrijving: Deze indeling dateert van 1966 toen de Bijlmermeer werd toegevoegd. Ze veranderde in 1986.
    Auteur:
    Uitgever: Bureau van Statistiek, Gemeente Amsterdam
    Bron: Jaarboek Bureau van Statistiek Gemeente Amsterdam, 1971
    D'Ailly nr:
    Jaar:
    Ligging der 89 buurtcombinaties per 1-8-1966
    Ligging der 89 buurtcombinaties per 1-8-1966
  • Kaartsoort: plattegrond,buurtindeling
    Beschrijving: Deze indeling dateert van 1966 toen de Bijlmermeer werd toegevoegd. Ze veranderde in 1986.
    Auteur:
    Uitgever: Bureau van Statistiek, Gemeente Amsterdam
    Bron: Jaarboek Bureau van Statistiek Gemeente Amsterdam, 1971
    D'Ailly nr:
    Jaar:
    Plattegrond buurtindeling 1966
    Plattegrond buurtindeling 1966
 

Laatst gewijzigd: 11-06-2016