Historische kaarten van Amsterdam

KaartTitelKaartTitel
Amstelredam 1597 Amstelredam 1597 Kaartsoort: plattegrond
Beschrijving: Een vogelvlucht kaart.
Auteur: Pieter Bast
Uitgever:
Bron: prive
D'Ailly nr: 84
Jaar:
Amstelredamum Emporium Hollandiae 1647 Amstelredamum Emporium Hollandiae 1647 Kaartsoort: plattegrond
Beschrijving: Een vogelvlucht kaart die de Derde uitleg van de stad met Grachtengordel, de Jordaan en Westelijke Eilanden toont.
Auteur: Balthasar Florisz. van Berckenrode
Uitgever:
Bron: prive
D'Ailly nr: 143
Jaar:
Nieuwe plattegrond der stad Amsteldam 1796 Nieuwe plattegrond der stad Amsteldam 1796 Kaartsoort: buurtindeling, plattegrond
Beschrijving: Verdeeld in de wijken der huiszittenarmen aan de Oude en Nieuwe Zijde, naar welke wijken de telling van het volk, in de maand October 1795, geschied is
Auteur: C. van Baarsel
Uitgever: Mortier Covens en zoon
Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
D'Ailly nr: 336
Jaar:
Kaart van de gemeente van Amsterdam 1820 Kaart van de gemeente van Amsterdam 1820 Kaartsoort: kadasterkaart
Beschrijving: gelegen in de provincie Noord-Holland volgens de perceelsgewijze plans voor het kadaster van die gemeente opgemaakt in den jare 1820, op last van den heer I.W. Dedel, Directeur Generaal der Directe Belastingen en Posterijen ...
Auteur: S.P. van Diggelen
Uitgever: Gemeente Secretarie
Bron: www.dewoonomgeving.nl
D'Ailly nr: 379 II
Jaar:
Nieuwe kaart der stad Amsterdam 1829 Nieuwe kaart der stad Amsterdam 1829 Kaartsoort: plattegrond
Beschrijving: waarop zijn gebragt alle de voorgevallen veranderingen; benevens de uitgevoerde kapitale werken van afsluiting der haven door eenen dijk met sluizen voorzien. Bevat de 60 burgerwijken van de stad.
Auteur: D. Veelwaard Jr.
Uitgever: Mortier, Covens en zoon
Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
D'Ailly nr: 390
Jaar:
Plattegrond der stad Amsterdam 1832 Plattegrond der stad Amsterdam 1832 Kaartsoort: plattegrond
Beschrijving: De kaart is waarschijnlijk gemaakt voor de gemeente. Hij bevat vele markeringen van gemeentelijke instellingen, zoals scholen, politiebureaus, brievenbussen en kantoren van de accijnzen.
Auteur: D. Veelwaard Jr.
Uitgever: Mortier, Covens en zoon
Bron: Eigen collectie
D'Ailly nr: 396
Jaar:
Plattegrond der stad Amsterdam 1842 Plattegrond der stad Amsterdam 1842 Kaartsoort: plattegrond
Beschrijving: zamengesteld en met goedkeuring van heeren burgemeester en wethouderen aan hun edel achtbare opgedragen door H.P. Eskes, geemploijeerde bij de Stads Publieke Werken
Auteur: D. Veelwaard Jr.
Uitgever: Mortier, Covens en zoon
Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
D'Ailly nr: 435
Jaar:
Buurt- en wijkindeling in 1850 Buurt- en wijkindeling in 1850 Kaartsoort: buurtindeling
Beschrijving: De buurtindeling zoals die voor het Bevolkingsregister was opgezet.
Auteur: Henk Laloli
Uitgever:
Bron: Bevolkingsregister
D'Ailly nr:
Jaar:
Amsterdam en ommeland 1866 Amsterdam en ommeland 1866 Kaartsoort: plattegrond
Beschrijving: de gemeente no.1: Amsterdam en het Ommeland
Auteur:
Uitgever: Suringar
Bron: Gemeente atlas Kuypers
D'Ailly nr:
Jaar:
Gemeente Amsterdam 1866 Gemeente Amsterdam 1866 Kaartsoort: plattegrond
Beschrijving: kaart van de stad no.2
Auteur:
Uitgever: Suringar
Bron: Gemeente atlas Kuypers
D'Ailly nr: 495
Jaar:
Plattegrond van Amsterdam in 1875 Plattegrond van Amsterdam in 1875 Kaartsoort: plattegrond,buurtindeling
Beschrijving: benevens nieuw ontworpen straten enz. Bevat ook een buurtindeling in 50 buurten.
Auteur: A. Braakensiek
Uitgever: G.L. Funke
Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
D'Ailly nr: 529
Jaar:
Buurtindeling Amsterdam 1876 Buurtindeling Amsterdam 1876 Kaartsoort: buurtindeling
Beschrijving: Overzicht behorende bij de buurtatlas
Auteur: J.C. Loman
Uitgever:
Bron: Atlas van de gemeente Amsterdam
D'Ailly nr: 533 II
Jaar:
Amsterdam in 1883 Amsterdam in 1883 Kaartsoort: buurtindeling, plattegrond
Beschrijving:
Auteur: A.J. Braakensiek, A.J. van der Stok Jr.
Uitgever: Holkema
Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
D'Ailly nr: 565
Jaar:
Amsterdam na 1 mei 1896 Amsterdam na 1 mei 1896 Kaartsoort: plattegrond
Beschrijving: Grondgebied na de annexaties van 1896
Auteur:
Uitgever: Amsterdamsche Woningraad
Bron: De verbetering der volkshuisvesting te Amsterdam, 1913
D'Ailly nr:
Jaar:
Amsterdam voor 1 mei 1896 Amsterdam voor 1 mei 1896 Kaartsoort: plattegrond
Beschrijving: Grondgebied voor de annexaties van 1 mei 1896
Auteur:
Uitgever: Amsterdamsche Woningraad
Bron: De verbetering der volkshuisvesting te Amsterdam, 1913
D'Ailly nr:
Jaar:
Buurt- en wijkindeling in 1896 Buurt- en wijkindeling in 1896 Kaartsoort: buurtindeling
Beschrijving: Buurtindeling na de annexaties van 1 mei 1896 met de nieuwe buurt ONA. Grenzen daarvan bepaald met genoemde bron.
Auteur: Henk Laloli
Uitgever:
Bron: Eigen kaart, Gebaseerd op Archief van het bevolkingsregister. Toegangsnummer 5007, inventarisnummer 308. Register van nummering der stad Amsterdam, 1901, Stadsarchief Amsterdam.
D'Ailly nr:
Jaar:
Plattegrond der stad Amsterdam 1900 Plattegrond der stad Amsterdam 1900 Kaartsoort: plattegrond
Beschrijving: Stadsplattegrond voor algemeen gebruik met stratenindex. Deze scan is een uitsnede zonder straatnamen.
Auteur: H.J. Scheltema
Uitgever: Seyffardt
Bron: Bijlage in Amstelodamum (1975). Origineel in Universiteitsbibliotheek Amsterdam
D'Ailly nr: 635
Jaar:
Amsterdam met indeeling in stadskwartieren 1909 Amsterdam met indeeling in stadskwartieren 1909 Kaartsoort: buurtindeling, plattegrond
Beschrijving: De eerste indeling van Amsterdam in stadskwartieren
Auteur:
Uitgever: Gemeentelijk Bouw- en woningtoezicht
Bron: Verslag van de woningtelling gehouden in maart 1909
D'Ailly nr:
Jaar:
De buurten en stadskwartieren der gemeente 1930 De buurten en stadskwartieren der gemeente 1930 Kaartsoort: buurtindeling, topografische kaart
Beschrijving: Indeling in buurten
Auteur:
Uitgever: Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam
Bron: Statistische Mededelingen van het Gemeentelijk Bureau van Statistiek; no. 89
D'Ailly nr:
Jaar:
Kompas van Amsterdam 1940-1941 Kompas van Amsterdam 1940-1941 Kaartsoort: plattegrond
Beschrijving:
Auteur:
Uitgever: Kompas
Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
D'Ailly nr:
Jaar:
Buurtcombinaties in 1941 Buurtcombinaties in 1941 Kaartsoort: buurtindeling
Beschrijving: Indeling in buurtcombinaties na de wijzigingen van 1941.
Auteur: Henk Laloli
Uitgever:
Bron: Enkele gegevens omtrent de bevolking van Amsterdam 1940-1941. Statistische mededeelingen; no. 119
D'Ailly nr:
Jaar:
Buurtindeling Amsterdam in 1941 Buurtindeling Amsterdam in 1941 Kaartsoort: buurtindeling, topografische kaart
Beschrijving: Indeling in buurten en buurtcombinaties
Auteur:
Uitgever: Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam
Bron: Enkele gegevens omtrent de bevolking van Amsterdam 1940-1941. Statistische mededeelingen; no. 119
D'Ailly nr:
Jaar:
Ligging der 89 buurtcombinaties per 1-8-1966 Ligging der 89 buurtcombinaties per 1-8-1966 Kaartsoort: buurtindeling
Beschrijving: Deze indeling dateert van 1966 toen de Bijlmermeer werd toegevoegd. Ze veranderde in 1986.
Auteur:
Uitgever: Bureau van Statistiek, Gemeente Amsterdam
Bron: Jaarboek Bureau van Statistiek Gemeente Amsterdam, 1971
D'Ailly nr:
Jaar:
Plattegrond buurtindeling 1966 Plattegrond buurtindeling 1966 Kaartsoort: plattegrond,buurtindeling
Beschrijving: Deze indeling dateert van 1966 toen de Bijlmermeer werd toegevoegd. Ze veranderde in 1986.
Auteur:
Uitgever: Bureau van Statistiek, Gemeente Amsterdam
Bron: Jaarboek Bureau van Statistiek Gemeente Amsterdam, 1971
D'Ailly nr:
Jaar:

Laatst gewijzigd: 25-07-2024