Amsterdamhistorie data en afbeeldingenNieuw toegevoegde data en afbeeldingen Opgave van de kelder-woningen en de procentsgewijze verhouding der kelder-bewoners van elke buurt tot de totale bevolking der buurt op 1 october 1865tabel, None Toegevoegd: 25-12-2018http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=106 Opgave van de kelder-woningen en de procentsgewijze verhouding der kelder-bewoners van elke buurt tot de totale bevolking der buurt op 1 october 1865tabel image, None Toegevoegd: 25-12-2018http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=106 Vergelijkende tabel van het aantal bewoonde kelders binnen Amsterdam op 1 januari 1858 en 1 october 1865tabel, None Toegevoegd: 25-12-2018http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=105 Aantal kelderwoningen 1910-1935tabel, None Toegevoegd: 25-12-2018http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=104 Kelderwoningen 1874-1930tabel, None Toegevoegd: 20-12-2018http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=103 Samenstelling en ligging der buurtcombinaties en stadskwartieren. 31 Dec.1930tabel image, None Toegevoegd: 15-06-2018http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=16 Stedelijke groei van Amsterdam tot 1700 Amsterdam, 1600 webpagina, Eind 16e en begin 17e eeuw maakte Amsterdam een spectaculaire bevolkingsgroei door. Grote stadsuitbreidingen (vaak uitleg genoemd) waren noodzakelijk om de groeiende bevolking te huisvesten. Toegevoegd: 05-12-2017http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=8004 Kaart 1842 Amsterdam, 1842 webpagina, De historische plattegrond van Eskes uit 1842 over de huidige kaart toont de veranderingen in de stad Amsterdam. Toegevoegd: 28-06-2017http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=8003 Cholera epidemie 1859 Amsterdam, 1859 webpagina, Visualisering op de kaart van de verspreiding van de cholera epidemie van 1859 in Amsterdam. De ziektiegevallen worden getoond per adres naar leeftijd, geslacht en overleven. Toegevoegd: 22-01-2017http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=8002 Staat der 164 bekende cholera-gevallen, voorgekomen te Amsterdam in 1859tabel, Het verloop van de cholera-epidemie in Amsterdam van 1859 naar adres, persoon en ziektegeval, opgemaakt door de arts I. Texeira de Mattos. Toegevoegd: 19-11-2016http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=102 Groei van de stad: immigranten Amsterdam, 1850/1900 webpagina, Waar kwamen de immigranten in de 19e eeuw vandaan? En wat voor werk konden ze in Amsterdam gaan doen? Toegevoegd: 02-05-2016http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=8001 Staat VIII Aanwijzing der Belastingschuldigen naar klassen en buurten 1877/1878 tabel, De belastingbetalers naar buurt van de eerste directe inkomstenbelasting in Amsterdam in 1877-1878. Toegevoegd: 16-03-2016http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=101 Staat aanduidende de gewone en tijdelijke woonplaats der bevolking in de verschillende buurten aanwezig, benevens hare geboorte en sterfte in den jare 1852tabel, None Toegevoegd: 16-03-2016http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=100 Bevolking en sterfte per buurt in 1865tabel, None Toegevoegd: 08-03-2016http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=99 STAAT aangevende de sterfte naar buurt en naar den leeftijd in 1865tabel, None Toegevoegd: 08-03-2016http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=98 Staat Aanwijzende de sterfte aan cholera in elke buurt in verhouding tot de bevolkingtabel, None Toegevoegd: 08-03-2016http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=97 Wandelen langs de hofjes van Amsterdam. Amsterdam, 2015 webpagina, De hofjes van Amsterdam bezoeken via een kaart op de mobiele telefoon. Bij elk hofje worden afbeeldingen getoond en is meer informatie te vinden. Toegevoegd: 28-08-2015http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=8000 Verdonk, G.Barentszstraat 40 Amsterdam, 1979 foto, Kleding en textielwinkel van Verdonk in de Barentszbuurt in Amsterdam. Toegevoegd: 10-12-2014http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=973 Sier, C.M.J.Assendelftstraat 29 Amsterdam, 1974 foto, None Toegevoegd: 20-11-2014http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=977 Sieben, J.W.Barentszstraat 65 Amsterdam, 1974 foto, None Toegevoegd: 20-11-2014http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=895 Geestman, H.Assendelftstraat 14 Amsterdam, 1930 advertenties, None Toegevoegd: 17-11-2014http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=791 Volksbroodbakkerij De TijdgeestNone None Amsterdam, 1910 advertenties, None Toegevoegd: 14-11-2014http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3775 Bussy, N.V. Drukkerij en Uitgeverij J. H. deRokin 58-62 Amsterdam, 1940 winkel, None Toegevoegd: 28-05-2014http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3776 Bakkerij 'De Tijdgeest'Spaarndammerstraat 53 Amsterdam, 1939 winkel, None Toegevoegd: 09-02-2014http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3775 Bakkerij 'De Tijdgeest'Spaarndammerstraat 53 Amsterdam, 1939 foto, None Toegevoegd: 09-02-2014http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3775 Amstelredamum Emporium Hollandiae: Een vogelvlucht kaart die de Derde uitleg van de stad 1647 plattegrond, None Toegevoegd: 16-08-2013http://amsterdamhistorie.nl/kaarten/kaarten.html?imagenaam=balthasar_florisz1647 Amstelredam1597 plattegrond, None Toegevoegd: 15-08-2013http://amsterdamhistorie.nl/kaarten/kaarten.html?imagenaam=pieter_bast1597 Alle woningen met winkel in elke wijk naar de huren (bewoond en onbewoond)tabel, None Toegevoegd: 09-05-2013http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=96 Huurveranderingen woningen naar typetabel, None Toegevoegd: 09-05-2013http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=95 Aantal woningen op 31 December 1939 volgens de huren en de verdeeling over de 21 stadskwartierentabel, None Toegevoegd: 09-05-2013http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=94 Het aantal woningen op 31 December 1930 volgens de huren en de verdeeling over de 21 stadskwartierentabel, None Toegevoegd: 09-05-2013http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=93 Alle woningen met en zonder winkel in elke wijk naar de huren (bewoond en onbewoond)tabel, None Toegevoegd: 08-05-2013http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=92 Het aantal op 31 December 1914 aanwezige woningen,gerangschikt volgens de huren en de verdeeling over de 13 stadskwartierentabel, None Toegevoegd: 08-05-2013http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=91 Het aantal woningen per buurt en de gemiddelde huur daarvantabel, None Toegevoegd: 08-05-2013http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=90 G. OverdijkBarentszstraat 45 Amsterdam, 1940 foto, None Toegevoegd: 11-12-2012http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3774 Overdijk,G.Barentszstraat 45 Amsterdam, 1940 winkel, None Toegevoegd: 11-12-2012http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3774 G. OverdijkBarentszstraat 45 Amsterdam, 1940 advertenties, None Toegevoegd: 11-12-2012http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3774 G. OverdijkBarentszstraat 45 Amsterdam, 1940 foto, None Toegevoegd: 10-12-2012http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3774 G. OverdijkBarentszstraat 45 Amsterdam, 1940 winkel, None Toegevoegd: 10-12-2012http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3774 G. OverdijkBarentszstraat 45 Amsterdam, 1940 advertenties, None Toegevoegd: 10-12-2012http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3774 Aantal kelderwoningentabel, None Toegevoegd: 09-09-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=89 Aantal kelderwoningentabel, None Toegevoegd: 08-09-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=89 Razie MariaSpaarndammerstraat 47 Amsterdam, 2010 winkel, None Toegevoegd: 06-09-2012http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=1073 De sedert 1850 in het huwelijk getreden mannen naar hun leeftijd op het oogenblik van het huwelijk. tabel, None Toegevoegd: 04-09-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=88 De sedert 1850 in het huwelijk getreden vrouwen naar leeftijd op het oogenblik van het huwelijk. tabel, None Toegevoegd: 04-09-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=87 Voltrokken huwelijken naar het betaalde trouwgeld, sedert 1870tabel, None Toegevoegd: 02-09-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=86 Huwelijken, waarbij een van de echtgenooten of beide niet konden schrijven, sedert 1868.tabel, None Toegevoegd: 02-09-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=85 Oppervlakte en bevolkingsdichtheid van elke buurt op 31 December 1930tabel, None Toegevoegd: 02-09-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=84 Eenige uitkomsten voor elke buurtcombinatie van de aan de Volkstelling van 1930 verbonden Woningtellingtabel, None Toegevoegd: 02-09-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=83 Oppervlakte, bevolkingsdichtheid en woningdichtheid van elke buurtcombinatie op 31 december 1930tabel, None Toegevoegd: 02-09-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=82 De geboorten in de wijken in de jaren 1892—1896 (zonder levenloos aangegevenen)tabel, None Toegevoegd: 27-08-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=80 Het aantal bewoners per bewoond woonhuis bij de laatste vier volkstellingentabel, None Toegevoegd: 27-08-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=79 De perceelen, waarin in 1896 een geval van besmettelijke ziekte is voorgekomen, verdeeld naar de wijkentabel, None Toegevoegd: 27-08-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=78 De bevolkingsdichtheid der buurten bij de volkstellingen van 1889, 1899, 1909 en 1920tabel, None Toegevoegd: 27-08-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=77 De bevolking van elk stadskwartier bij de volkstellingen van 1930 naar den burgelijke staat en het geslacht. tabel, None Toegevoegd: 25-08-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=76 Bevolking 1849-1930tabel, None Toegevoegd: 15-08-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=75 De bevolking van elk stadskwartier bij de volkstellingen van 1909, 1920 en 1930tabel, None Toegevoegd: 15-08-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=74 De bevolking van elke buurt bij de volkstellingen van 1909, 1920 en 1930 (volgens de buurtindeeling van 1930)tabel, None Toegevoegd: 15-08-2012http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=73 Eerdhuijsen, J.Barentszstraat 66 Amsterdam, 1970 foto, None Toegevoegd: 28-04-2012http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=950 Vet, H. ModelslagerijZoutkeetsplein 3 Amsterdam, 2000 winkel, None Toegevoegd: 28-04-2012http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3773 Vet, H. ModelslagerijZoutkeetsplein 3 Amsterdam, 2000 foto, None Toegevoegd: 28-04-2012http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3773 Van HoornBarentszstraat 35 Amsterdam, 1970 foto, None Toegevoegd: 27-04-2012http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=986 Louw, J.Houtrijkstraat 11 Amsterdam, 1925 foto, None Toegevoegd: 14-01-2012http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=258 Ijben, J. M.Zwanenplein 19 Amsterdam, 1940 winkel, None Toegevoegd: 26-12-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3772 Cossman, Jos. En HennyZoomstraat 3 Amsterdam, 1940 winkel, None Toegevoegd: 26-12-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3771 Berg, N. P. L. van denZonneplein 7 Amsterdam, 1940 winkel, None Toegevoegd: 26-12-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3770 Kunst, D.Zonneplein 28 Amsterdam, 1940 winkel, None Toegevoegd: 26-12-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3769 Geemen, C. vanZonneplein 1 Amsterdam, 1940 winkel, None Toegevoegd: 26-12-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3768 Duitscher, S.Zocherstraat 67 Amsterdam, 1940 winkel, None Toegevoegd: 26-12-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3767 Weijtingh & braveZocherstraat 59 Amsterdam, 1940 winkel, None Toegevoegd: 26-12-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3766 Rolff, D.Zeilstraat 49 Amsterdam, 1940 winkel, None Toegevoegd: 26-12-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3765 Nonnekens, A.Zeilstraat 39 Amsterdam, 1940 winkel, None Toegevoegd: 26-12-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3764 Kok, H.Zeilstraat 29 Amsterdam, 1940 winkel, None Toegevoegd: 26-12-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=3763 Staat der in de afzonderlijke buurten van Amsterdam in het jaar 1859 gestorven mannen en vrouwen, gerangschikt naar den leeftijdtabel, None Toegevoegd: 07-10-2011http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=72 Staat der in de afzonderlijke buurten van Amsterdam in het jaar 1858 gestorven mannen en vrouwen, gerangschikt naar den leeftijdtabel, None Toegevoegd: 07-10-2011http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=71 Staat der in de afzonderlijke buurten van Amsterdam in het jaar 1857 gestorven mannen en vrouwen, gerangschikt naar den leeftijdtabel, None Toegevoegd: 07-10-2011http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=70 Staat der in de afzonderlijke buurten van Amsterdam in het jaar 1856 gestorven mannen en vrouwen, gerangschikt naar den leeftijdtabel, None Toegevoegd: 07-10-2011http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=69 Sterfte naar leeftijdsgroepen in de buurten. Gemiddelden der jaren 1908,1909,1910 en 1911tabel, None Toegevoegd: 07-10-2011http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=68 Sterfte in de wijken der gemeente gedurende de jaren 1890—1896 (zonder levenloos aangegevenen).tabel, None Toegevoegd: 07-10-2011http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=67 Sterfte in de verschillende buurten en stadskwartieren (absoluut en per jaar per 1000 inwoners) in de jaren rondom de laatste vier volkstellingentabel, None Toegevoegd: 07-10-2011http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=66 Sterfte binnen de gemeente en die onder de werkelijke bevolking sedert 1812 naar het geslacht.tabel, None Toegevoegd: 07-10-2011http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=65 Vestiging en vertrek sedert 1850tabel, None Toegevoegd: 07-10-2011http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=64 Het beroep der gezinshoofden en eenlopende personen, die zich in 1900 in Amsterdam hebben gevestigd.tabel, None Toegevoegd: 07-10-2011http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=63 Het beroep der gezinshoofden en eenlopende personen, die in 1900 uit Amsterdam zijn vertrokken.tabel, None Toegevoegd: 07-10-2011http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=62 Aantal woonhuizen in de wijken der gemeente bij de volkstellingen.tabel, None Toegevoegd: 07-10-2011http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=61 Het aantal vergunningen voor nieuwbouw en herbouw in de oude en de nieuwe stad in de jaren 1863—1900 naar den aard der gebouwen.tabel, None Toegevoegd: 07-10-2011http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=60 Het aantal vergunningen voor nieuwbouw en herbouw in de oude en de nieuwe stad in de jaren 1863—1900.tabel, None Toegevoegd: 07-10-2011http://amsterdamhistorie.nl/data/data.html?id_meta=59 Wilhelm en van Woerde, C.Spuistraat 285 Amsterdam, 1855 winkel, None Toegevoegd: 13-04-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=1674 Vies, J. van derBrouwersgracht 74 Amsterdam, 1855 winkel, None Toegevoegd: 13-04-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=1673 Vies, J. van derBrouwersgracht 62 Amsterdam, 1855 winkel, None Toegevoegd: 13-04-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=1672 Verweij, J.Brouwersgracht 160 Amsterdam, 1855 winkel, None Toegevoegd: 13-04-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=1671 Streefkerk, A.Rembrandtsplein 29 Amsterdam, 1855 winkel, None Toegevoegd: 13-04-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=1670 Oud, P.Herenstraat 19 Amsterdam, 1855 winkel, None Toegevoegd: 13-04-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=1669 Leij, M. van derKerkstraat 66 Amsterdam, 1855 winkel, None Toegevoegd: 13-04-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=1668 Lefebre, J.Zeedijk 96 Amsterdam, 1855 winkel, None Toegevoegd: 13-04-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=1667 Keijzer, H.Haarlemmerstraat 73 Amsterdam, 1855 winkel, None Toegevoegd: 13-04-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=1666 Kemman, J. G. H. CSingel 558 Amsterdam, 1855 winkel, None Toegevoegd: 13-04-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=1665 Zuijdhoek, Wed. H.Zeedijk 25 Amsterdam, 1855 winkel, None Toegevoegd: 09-04-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=1652 Zeeuw, P. N.Warmoesstraat 87 Amsterdam, 1855 winkel, None Toegevoegd: 09-04-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=1651 Zeelt, W. H.Leidsestraat 53 Amsterdam, 1855 winkel, None Toegevoegd: 09-04-2011http://amsterdamhistorie.nl/winkels/detailWinkel.html?nr=1650